رفتن به بالا
مرکز ارتباط مشتریان : 021-88798656

بازدید از کارخانه پارس الکل امروز جمعه توسط فرماندار ،دادستان ، اداره صمت وشبکه بهداشت و درمان شهرستان اقلید . طی این جلسه مدیر عامل کارخانه در خصوص فرآیند تولید و همچنین مسائل کارخانه توضیحاتی ارائه نمود . در ادامه فرماندار و دادستان از مساعدت مدیر عامل واحد به جهت مساعدت در تحویل الکل برای ضد عفونی سطوح پر برخورد ادارات ،اماکن عمومی برای جلوگیری از انتشار کرونا ویروس تشکر و قدردانی کردند . مدیر عامل کارخانه نیز قول مساعد داد تا ریشه کن شدن ویروس ،در خدمت بهداشت و سلامت جامعه هست . گفتنیست کارخانه پارس الکل اقلید برای مبارزه با کرونا ویروس الکل 70درصد مورد نیاز برای ضدعفونی ادارات و اماکن عمومی را اهدا نموده است . انشاالله که ادارات مرتبط با صنعت نیز ،این روزها رو فراموش نکنند و هنگامیکه صنایع به مساعدت نیاز دارند ،دست آنها را بگیرند. اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان اقلید .