رفتن به بالا
مرکز ارتباط مشتریان : 021-88798656

مواد و مصالح : سرارخانه پارس الکل شهرستان اقلید/ افتتاح خط تولید گاز CO2 خوراکی
و بازدید از خط توسعه تولید روزانه اتانول از 10 به 15 هزار لیتر با اعتبار کلی 100 میلیارد ریال با حضور معاون توسعه و مدیریت استانداری فارس و برخی از مسؤولان استانی و شهرستانی